مطبوعات و رسانه‌ها

کژتابی یک تیتر مخابراتی

سردبیر عصرارتباط در شماره اول خرداد این هفته‌نامه مطلبی نوشته با این تیتر: وزیر ارتباطات و فناوری فضایی در نگاه اول به تیتر، این تصور برایت پیش می‌آید که این مطلب در مورد “وزیر ارتباطات” و رابطه‌اش یا نظرش در مورد “فناوری فضایی” است. اما وقتی مطلب را می‌خوانی، می‌فهمی که منظور نویسنده این نبوده […]

ادامه نوشته ←

اپراتور سوم: تا زمستان صبر کنید!

چند روز پیش که نوشته‌های قبلی‌ام را در اینجا مرور می‌کردم، چشمم به “اپراتور سوم و قلم خدا” افتاد. در آنجا، یکی از خبرهای ایسنا با این تیتر که “خواب زمستانی اپراتور سوم تلفن همراه شروع شد” باعث شده بود گمان کنم اپراتور سوم تا آن سوی زمستان از این خواب بیدار نخواهد شد! و […]

ادامه نوشته ←

نمایشگاه مطبوعات؛ به همین سادگی، به همین خوشمزگی

آنچه می‌نویسم، حاصل بازدید از نمایشگاه مطبوعات در دو روز اول است: در بازدید از نمایشگاه، آنچه در نگاه اول ممکن است توجهت را جلب کند، نظم و ترتیب حاکم بر فضای آن است و همچنین، غرفه‌های تزیین‌شدة برخی خبرگزاری‌ها و نشریات. اما وقتی به همة غرفه‌ها سر زدی و از نزدیک هر کدام را […]

ادامه نوشته ←

12