بازی

پازل مخابرات ایران یا "هرگز نقاش خوبی نخواهم شد"

این روزها: عضو کمیسیون تنظیم مقررات به ریاست رگولاتوری رسید و رییس رگولاتوری به عضویت هیأت‌مدیره زیرساخت درآمد؛ صرف نظر از درستی یا نادرستی این انتصابات، این خبر برایم به‌شدت یادآور یک بازی است: پازلی که در آن، فرد با جابجایی مهره‌هایی مسطح، تلاش می‌کند شکلی به‌هم‌ریخته را مرتب کند.

ادامه نوشته ←