راهبرد

"شبکه‌های اجتماعی" یا نوشته‌ای اندر باب نسبت شهر و کوچه

وقتی خواندم که با همکاری وزارت ارشاد، صداوسیما و بسیج مستضعفین، مدل حمایت از شبکه‌های اجتماعی تدوین می‌شود، با خودم فکر کردم آنچه را در این مورد در ذهن دارم چگونه بنویسم که به انواع چیزها متهم نشوم. اما بعد فکر کردم هر چیزی هم که بنویسم، بهتر و کاملتر آن را قبلاً گفته‌اند و […]

ادامه نوشته ←