نوروز

نگاهی به آغاز پر وعدة مخابرات ۸۹: دوصدگفته چون نیم‌کردار هست؟!

این مطلب را به عنوان سرمقالة طیف برق ۲۱ نوشته‌ام؛ در واقع، آخرین نوشته من در مقام سردبیری این نشریه: سخنان نو مخابرات ایران سال ۸۸ را در حالی پشت سر گذاشته و سال ۸۹ را آغاز کرده است که تحولات مدیریتی و ساختاری زیادی را در این روزها تجربه می‌کند: جابجایی و انتصاب مدیران […]

ادامه نوشته ←

خوش به حال روزگار

در آستانه سال نو و نوروز، این دو خبر از طریق ایمیل به دستم رسیده است: ۱-    مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ (۴ اسفند ۸۸) نوروز را به نام عید مردم ساکن ایران، آذربایجان، افغانستان و ملت های دیگر این منطقه به رسمیت شناخت و آن را در تقویم سازمان ملل […]

ادامه نوشته ←