ریاضی

داستانی در مورد این محاسبه ریاضی که ۲+۳ می‌شود ۵ و اینکه این مسأله خیلی آسان و بدیهی است و اگر شما فکر می‌کنید که ۳+۲ می‌شود یک بهتر است حرفی نزنید و سعی نکنید که با حساب دیفرانسیل و انتگرال آن را ثابت کنید به‌ویژه اگر تازه به کلاس بالاتر آمده باشید و با این حرف بخواهید نشان دهید که درس حسابان را بلد هستید و آن وقت معلوم می‌شود که بلد نیستید و این خیلی بد است

کلیک کنید.

ادامه نوشته ←